De huisregels van Vrijbrief.

 • Bezoekers van Vrijbrief dienen minimaal 18 jaar oud te zijn. Bezoekers zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen die op verzoek getoond dient te worden;
 • Het betreden van het festivalterrein is op eigen risico. Vrijbrief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, welke uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Vrijbrief van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derde, tijdens of in verband met het verblijf op Vrijbrief, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Vrijbrief;
 • Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen. Deze zijn te verkrijgen achter de bar tijdens Vrijbief. Bezoeker van Vrijbrief dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van disharmoniërende kleding (voetbalshirt, carnavalskleding, etc.) en/of discriminerende kleding is niet toegestaan;
 • Vrijbrief behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen zijn de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen;
 • Zonder schriftelijke toestemming van Vrijbrief is het niet toegestaan om promotiemateriaal (samples/flyers, e.d.) uit de delen;
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vrijbrief is het niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken.
 • Bezoekers van Vrijbrief zullen bij het betreden en verlaten van Vrijbrief ervoor zorgdragen geen overlast te veroorzaken in de buurt;
 • De gekochte consumptiebonnen worden niet teruggenomen door Vrijbrief. Raadpleeg voor meer informatie de website van VOLT;
 • Bezoekers zijn gehouden voorschriften, aanwijzingen en/of instructies van (beveiligings)medewerkers van Vrijbrief & Volt te allen tijde op te volgen;
 • Bezoekers die zich niet aan de huisregels houden, zal de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte andere kosten;
 • Voor de huisregels van VOLT verwijzen we jullie naar: Huisregels Volt.